Práva detí

    Zo Svetového kódexu detských práv (Defence for Children International - Slovak Section), tématiku ľudských práv formou hrových aktivít implementujeme imy do edukačných aktivít. Získavanie nových skúseností, vedomosti a foriem správania cez zážitkové učenie motivujú deti, žena vlastnej koži prežijú a uvedomujú si v čom spočíva rešpektovnie sa, toleranica, úcta, ako i predchádzať agresivite a násiliu.
    Je to náročná téma na koľko pre deti, ktoré sú spravidla egocentrické, je spočiatku ťažké podeliť sa o hračku, hrať sa v skupine, v kolektíve a vážiť sa navzájom a pod.
    Preto realizujeme aktivity a modelové situácie, v ktorých rozvíjame ich sociálne cítenie aj konanie a tiež dôveru v seba. Je potrebné, aby aj dospelí v blízkom okolí poskytvali deťom možnosti pozerať sa na existnciu z hľadiska ľudských práv. 
 
  • sme deti bez ohľadu na to, to sú naši rodičia, kde bývame alebo v čo veríme - správajte sa k nám ako seberovným
  • chráňte nás,, aby sme mohli vyrastať slobodne a dôstojne
  • ak sme chorí, starajte sa o nás
  • dajte nám najesť, poskytnite nám útočište a nechajte nás vyrastať v rodine
  • chráňte nás pred krutosťou a násilím
  • vychovávajte nás s porozumením a s láskou
  • učte nás prežiť šťastný a produktívny život - poskytnite nám teplo domova

Kontakt

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Divinka 4
01331 Divina


riad.Mgr Hlavatá Miriam-041/5620394
zást.pre MŠ Papučiková Tatiana 0918 280 365