O Nás    

    Brány materskej školy sa otvorili v septembri v roku 1985. začínali sme ako jedntriedka s počtom 36 detí.
    Materská škola je umiestnená v účelovej budove s jedným poschodím a od decembra 2013 i v novej prístavbe. Prízemie využíva základná škola v obci ako jednú tiredu a jedáleň.
   Prešli sme rôznymi zmenami a od 01. 01. 2004 sme vytvorili spojením sa so základnou školou právny sbjuekt s názvom Základná škola s materskou školou Divinka č. 84, 013 31 Divina.    
     Materská škola je dvojtriedna, poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov, deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky, deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, len ak  sa dajú vytvoriť vhodné podmienky pre zdravotne znevýhodnené dieťa. Rodičia na základe svojej požiadavky môžu využiť aj poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. 
    Na poschodí sú priestor pre triedu Motýľov a navštevujú ju deti od troch do štyroch rokov.  V nadstavbe je trieda Včielok, ktorú navštevujú deti päť a šesť ročné adeti s OPŠD so zameraním na prípravu na primárne vzdelávanie a vstup do 1. ročníka.

Kontakt

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Divinka 4
01331 Divina


riad.Mgr Hlavatá Miriam-041/5620394
zást.pre MŠ Papučiková Tatiana 0918 280 365