Aktivity

Jednorazové  aktivity  a podujatia :

           S P O L O Č N É  

 

   1.

„ Imatrikulačný deň “

-          slávnostné uvítanie novoprijatých detí v MŠ;

 

 

  September

 

 

    2.

  „ Deň materských škôl“

-          realizovanie športové, tvorivé a zábavné popoludnie dieťa + rodič;

   

  Október

 

    3.

„  Jesenné prekvapenia...;“

-          tvorivé dielne s využitím prírodnín a plodov s prezentáciou pred rodičmi a ZŠ;

  November

 

    4.

„  Roľničky, roľničky....“

-          besiedka s prezentáciou básni, piesni a kolied;

 

   December

 

     5.

 „ Karneval je tu , karneval...;“

-          odpoludnie hier a súťaží s prezentáciou detských masiek;

 

   Február

 

    6.

 „ Mojej mamke..;“

-          besiedka s vystúpením detí , prezentácia básni, piesni a tancov s obdarovaním ;                        

 

   Máj

 

    7.

   „Naša ZEM „

-          súťaživý kvíz s uplatnením poznatkov o prírode a jej súčastí;

      

   Apríl

 

    8.

„ Malí športovci;“

-          športové hry a aktivity k sviatku detí;

   Jún

 

 

         

 

 


Kontakt

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Divinka 4
01331 Divina


riad.Mgr Hlavatá Miriam-041/5620394
zást.pre MŠ Papučiková Tatiana 0918 280 365