Základná škola s materskou školou Divinka č. 84, 01331 Divina.

ZÁPIS

detí na predprimárne vzdelávanie k 1. 9. 2017.

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Divinka oznamuje, že zápis detí do MŠ k 1.9.2017 sa uskutoční :

od  31.04.2017 do 31.05.2017.

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie si rodič vyzdvihne v zariadení materskej školy, ktorú po vyplnení a potvrdení od všeobecného lekára pre deti a dorast vráti do zariadenia materskej školy v danom termíne !Základná škola s materskou školou Divinka č. 84, 01331 Divina.

 

Kritéria prijímania :

1.      S odloženou povinnou školskou dochádzkou a s DOPŠD.

2.      Pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia.

3.      Deti, ktoré dovŕšili 4 – 5 rokov.

4.      Deti – 3 ročné narodené do augusta 2014 !

5.      Mladšie deti ako 3 roky, len ak je kapacita voľná.

 


Kontakt

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Divinka 4
01331 Divina


riad.Mgr Hlavatá Miriam-041/5620394
zást.pre MŠ Papučiková Tatiana 0918 280 365