Poplatky

Poplatok za pobyt dieťaťa v zariadení MŠ

Podľa § 28 ods. 7,  č. 245 / 2008 Z. z o výchove a vzdelávaní za pobyt dieťaťa v MŠ rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov a VZN č.3/2011   zriaďovateľ OU Divinka určil výšku príspevku za: 

1. celodenný pobyt  13 eur

2. poldenný pobyt   10 eur

3. príspevok neuhrádzajú deti, ktoré maju rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

 

 

 


Kontakt

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Divinka 4
01331 Divina


riad.Mgr Hlavatá Miriam-041/5620394
zást.pre MŠ Papučiková Tatiana 0918 280 365