Novinky

Oznamy pre rodičov

04.10.2016 16:27
OZNAMY: Prevádzka MŠ sa začína v pondelok t.j. 03. 09. 2018 od 6:30 hod. do 16:00 hod.   Október akcie Tvorivá aktivita dieťa + rodič ku Dňu materských škôl 

—————


             MOTTO:

"Nech je Tvoj život ako rozprávka,v ktorej vždy zvíťazí múdrosť,        láska, priateľstvo a dobro nad zlom!"

(Ján Amos Komenský)


Kontakt

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Divinka 4
01331 Divina


riad.Mgr Hlavatá Miriam-041/5620394
zást.pre MŠ Papučiková Tatiana 0918 280 365