Nadštandardné aktivity - krúžková činnosť

Na základe požiadavky rodičov sa v školskom roku 2016/2017 bude sa v materskej škole realizovať nasledovná krúžková činnosť s danými programami.
 
Súkromná základná umelecká škola M. Haľamovej Martin bude realizovať v našej materskej škole tanečný krúžok, ktorý bude každý pondelok od 14:45 hod. 
 
Gabby Language school s. r.ro. Žilina na základe študijného plánu, bude prihlásené deti oboznamovať zo základmi anglického jazyka, ktorý sa začne realizovať od 04. 10 . 2016 každý utorok od 15:00 hod. s vyškolenou lektorkou.
 
 

Kontakt

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Divinka 4
01331 Divina


riad.Mgr Hlavatá Miriam-041/5620394
zást.pre MŠ Papučiková Tatiana 0918 280 365