Náš tím

—————

Pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka školy:                        Mgr. Miriam Hlavatá

Zástupkyňa pre MŠ:                         Tatiana Papučiková

Triedna učiteľka - Motýle:               Monika Baráková

Triedna učiteľka - Včielka:        Mgr. Katarína Laliková

Učiteľka:                                      Bc. Jaroslava Gaňová

 

        

Nepedagogický zamestnanec: 

Školníčka:  Anna Mikulcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————


Kontakt

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Divinka 4
01331 Divina


riad.Mgr Hlavatá Miriam-041/5620394
zást.pre MŠ Papučiková Tatiana 0918 280 365