Novinky

Oznamy pre rodičov

04.10.2016 16:27
Deň materských škôl: V mesiaci október (v čase priaznivého počasia) sa budú realizovať športové hry rodič + dieťa v popoludňajších hodinách.  Presný datum a hodina bude upresnená.  Účasť každého rodiča nutná   Záujem o fotografovanie detí je nutné nahlásiť do 14. 10. 2016, vlastným...

—————


             MOTTO:

"Nech je Tvoj život ako rozprávka,v ktorej vždy zvíťazí múdrosť,        láska, priateľstvo a dobro nad zlom!"

(Ján Amos Komenský)


Kontakt

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Divinka 4
01331 Divina


riad.Mgr Hlavatá Miriam-041/5620394
zást.pre MŠ Papučiková Tatiana 0918 280 365